Click to open contact form.
Your Global Partners in the Business of Innovation

ביוגרפיה

לבן נסיון בכתיבת בקשות לרישום פטנטים וטיפול בשלבי בחינת בקשות לרישום פטנטים בכל העולם, במגוון סקטורים כגון חומרים, ננוטכנולוגיה, מיכשור רפואי, בריאות דיגיטלית, אנרגיה וטכנולוגיה נקייה, פיזיקה, אופטיקה ומיכשור מכאני.

בן נולד וגדל בבריטניה ובעל תואר שני בפיזיקה מאוניברסיטת מנצ'סטר. בתואר התמקד בתכונות האופטיות של חומרים במחלקה לחומר מעובה. לאחר עלייתו לישראל השלים לימודי דוקטורט במחלקה לחומרים ופני שטח במכון וייצמן למדע, שם עסק במחקר רב-תחומי של אלקטרוניקה ביו-מולקולארית. מחקרו עסק במנגנונים הבסיסיים של דינמיקת אלקטרונים ברמה המולקולארית. בן פיתח מספר שיטות למדידת הולכת אלקטרונים, בניהם ברמה המיקרו/הננו-סקופית של מכשירי טרנזיסטור במצב מוצק אשר נמדדו במכונת ואקום גבוה, עם טמפרטורה נמוכה, וכן שיטות סריקה בעזרת גשוש.